Xem tất cả 5 kết quả

Nấm bào ngư Nhật (0.25kg)

17.250 VNĐ

Nấm Đông cô (0.25kg)

47.250 VNĐ

Nấm đùi gà (0.25kg)

45.000 VNĐ

Nấm kim châm (0.25kg)

25.000 VNĐ

Nấm Linh chi trắng Hàn Quốc (0.25kg)

39.750 VNĐ